O NAS

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów

 • Księgi handlowe

 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT

 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych

 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

 • Sprawozdania finansowe i statystyczne

 • Opracowanie polityki rachunkowości

 • Wdrażanie zakładowego planu kont

 • Wyprowadzanie zaległości z firmy

 • Pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej

 • Optymalizacja podatkowa

 • Wsparcie na każdym etapie prowadzonej działalności

 • Optymalizacja podatkowa

 • Reprezentacja przed urzędami